Samen Sterk!

Sinds November 2013 werk ik samen met Kiki Jaspers van Fotografie Kiki. We hebben ieder onze eigen opdrachten, maar bundelen onze krachten waar nodig!

 

Kiki is een enthousiaste ondernemer, die haar stempel achterlaat bij de bedrijven waarvoor zij fotografeert. Met de slogan 'Laat zien wie jij bent!' zet zij de ondernemer voorop en geeft zij elk bedrijf een gezicht. Dit sluit heel goed aan bij mijn doel, het geven van een eigen identiteit. We kunnen elkaar dan ook goed aanvullen in zowel het creatieve denkproces als bij de uitvoering.

 

 

 

Mijn steentje...

Naast ondernemen vind ik het ook belangrijk om belangeloos mijn steentje bij te kunnen dragen.

Doen wat ik nou eenmaal kan, voor iets dat mijns inziens extra aandacht verdient.

In 2014 heb ik ervoor gekozen de Stichting Ruby and Rose te gaan steunen.

 

 

 

 

 

Ruby and Rose gaat de strijd aan tegen gynaecologische kanker. De stichting steunt wetenschappelijk onderzoek met inzamelingen, en geeft aandacht aan het bestaan van vrouwenkankers. En dat is hard nodig!

Ik mag Ruby and Rose helpen bij de vormgeving van diverse uitingen en producten, die zorgen voor meer aandacht voor de stichting én dus voor deze ziektes.

 

Voor meer informatie over deze bijzondere stichting, verwijs ik je graag naar www.rubyandrose.nl >

 

Wil je meer informatie

over Fotografie Kiki

of wil je weten hoe ze jouw bedrijf

een gezicht kan geven?

Kijk dan op

www.laatzienwiejijbent.nl

 

Fantiestas vormgeving & identiteit  |  info@fantiestas.nl  |  t 06 200 45 360